Kunnen nieuwe cliënten nog steeds terecht bij een verpleeghuis of in tijdelijke opname?

Geplaatst op: 3 april 2020
  • Het beschikbaar houden van goede zorg is de prioriteit van de verpleeghuizen. Als er plek is kunnen nieuwe cliënten in principe in verpleeghuizen terecht.
  • Er wordt altijd per cliënt gekeken wat in de betreffende situatie de beste oplossing is. Soms kan het beter zijn om een cliënt (nog) niet op te nemen.
  • Er wordt ook gekeken of de cliënt niet besmet is, of er voldoende personeel beschikbaar is dat veilig kan werken en of er geen mensen in het verpleeghuis al besmet zijn.

Bronnen: ActiZ, Zorgthuisnl, Verenso, LOC Waardevolle zorg, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS