Loop ik het risico geld terug te moeten betalen als mijn nieuwe zorgverlener al start voordat de zorgovereenkomst is goedgekeurd?

Geplaatst op: 1 mei 2020

Nee, dat risico loopt u niet voor de vervangende zorg die is geleverd tijdens de coronacrisis. Het is daarvoor wel belangrijk dat u vooraf met uw verstrekker overlegt over deze vervangende zorg en deze zorg goed registreert. Lees hieronder wat dit per wet betekent:

Zorg met een pgb uit de Wlz
Neem contact op met uw zorgkantoor. Bij overleg en akkoord van het zorgkantoor via telefoon of e-mail kan de nieuwe zorgverlener direct starten, dus nog voordat de zorgovereenkomst formeel is goedgekeurd. De formele goedkeuring verloopt dan parallel. Als achteraf blijkt dat de nieuwe overeenkomst niet wordt goedgekeurd, dan worden de kosten (gemaakt in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020, of tot de datum van afkeuring) niet teruggevorderd bij budgethouders. Uiteraard wordt wel getoetst of de aanvraag en wijziging met elkaar corresponderen.

Zorg met een pgb uit de Jeugdwet of de Wmo 2015
Zorg door een nieuwe zorgverlener of extra zorg door een al gecontracteerde zorgverlener kan starten zodra u hiervoor toestemming heeft gekregen van uw gemeente. Leg daarna de zorg vast in een zorgovereenkomst. Uw zorgovereenkomst (bij nieuwe zorgverlener) of wijzigingsformulier (bij al gecontracteerde zorgverlener) moet overeenkomen met wat u heeft afgesproken met uw gemeente. Als achteraf blijkt dat de nieuwe overeenkomst of wijziging niet wordt goedgekeurd, dan worden de kosten (gemaakt in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020, of tot de datum van afkeuring) niet teruggevorderd bij budgethouders. Uiteraard wordt wel getoetst of de aanvraag en wijziging met elkaar corresponderen.