Mijn wooninitiatief is in financiële nood geraakt. Ben ik verplicht om via de EKC-regeling te helpen?

Geplaatst op: 17 juli 2020

Het wooninitiatief kan u niet verplichten om te helpen. Maar het is ook in uw belang dat de continuïteit van zorg in het wooninitiatief geborgd blijft. Om zoveel mogelijk administratieve lasten te voorkomen, is het wenselijk dat één budgethouder helpt in het uitvoeren van de afspraken die worden gemaakt tussen uw wooninitiatief en uw zorgkantoor. Het is ook mogelijk dat meerdere bewoners hieraan bijdragen.