Tot wanneer gelden de maatregelen genomen om continuïteit in de zorg en ondersteuning aan pgb-houders te garanderen?

Geplaatst op: 1 mei 2020

Bij budgethouders, zorgverleners en zorgaanbieders leven vragen rond het persoonsgebonden budget (pgb). De algemene vragen en antwoorden vindt u hieronder. Vragen van toepassing op specifieke zorgsituaties kunnen wij niet beantwoorden. Wij adviseren daarvoor contact op te nemen met de zorgaanbieder, pgb-verstrekker of SVB in het geval van acute (betalings)problemen.

Het ministerie van VWS heeft tijdelijke maatregelen genomen om continuïteit in de zorg en ondersteuning aan pgb-budgethouders te garanderen. Deze gelden vooralsnog van 1 maart tot 1 juni 2020.