Voor het declareren van de meerkosten wordt naar EKC-formulier verwezen. Dit is alleen in te vullen voor zorguren en zorgtarief. Hoe dat in te vullen voor andere meerkosten bijvoorbeeld PBM, hygiëne maatregelen, extra locatiekosten.

Geplaatst op: 21 juli 2020

Voor PBM is een aparte regeling getroffen. Huishoudelijke hulp is een Wlz functie en kan je met de juiste onderbouwing dus via EKC extra aanvragen (ditzelfde geldt ook als er om andere reden extra/vervangende zorg nodig is). Belangrijk is wel dat met het pgb enkel zorg kan worden bekostigd, dus dat is wel echt de grens.
Er zijn geen andere maatregelen getroffen om in materialen iets te doen, maar deze zitten vaak ook in de servicecomponent van het WI, dus via die weg zou het WI iets kunnen regelen als dat noodzakelijk is.