Waarom ontvangen zorg in natura-initiatieven een andere compensatie dan pgb-gefinancierde initiatieven?

Geplaatst op: 17 juli 2020

Zorg in natura-initiatieven worden gecompenseerd voor inkomstenderving en deze is anders dan de compensatie voor pgb-gefinancierde initiatieven. De compensatie van inkomstenderving van natura-initiatieven is gebaseerd op de beleidsregel SARS-CoV-2 virus van de NZa. Bij het bepalen van de hoogte van de compensatie wordt o.a. rekening gehouden met de reductie in de kosten die de zorgaanbieder heeft gerealiseerd doordat zorg niet wordt geleverd.

Een pgb-initiatief valt niet onder de compensatie beleidsregel van de NZa en wordt daarom op een andere manier gecompenseerd.

Bij deze pgb-initiatieven kan de niet geleverde zorg van bewoners die tijdelijk elders verblijven volledig uit het pgb van deze bewoners worden betaald.

Daarnaast kan inkomstenverlies door leegstand als gevolg van overlijden worden tegemoetgekomen via de EKC-regeling als hierdoor de zorgcontinuïteit in het pgb-initiatief in gevaar komt. Hierdoor wordt het mogelijk om het budget van één of meerdere bewoners op te hogen waardoor de zorgcontinuïteit van de huidige bewoners blijft geborgd.