Waarom wordt bij een pgb-gefinancierd wooninitiatief leegstand als gevolg van overlijden van bewoners alleen gecompenseerd wanneer er sprake is van financiële nood?

Geplaatst op: 17 juli 2020

Als bewoners overlijden en het niet lukt nieuwe bewoners aan te trekken, lopen wooninitiatieven inkomsten mis. Onder normale omstandigheden is dit een regulier bedrijfsrisico. Echter, vanwege Covid-19 overlijden meer bewoners en is het moeilijker de lege plaatsen weer bezet te krijgen. De continuïteit van zorg in een pgb-wooninitiatief is belangrijk. Daarom is met betrokken partijen onderzocht op welke wijze de continuïteit geborgd kan worden voor die wooninitiatieven die vanwege leegstand, ontstaan in de coronaperiode vanaf 1 maart, in de financiële problemen zijn gekomen. Dat kan nu via de EKC-regeling. Het is belangrijk dat de zorgverlening voor de huidige bewoners niet in gevaar komt.