Waarom wordt verlies van huurinkomsten bij leegstand in een pgb-wooninitiatief niet gecompenseerd?

Geplaatst op: 17 juli 2020

Bij pgb-gefinancierde wooninitiatieven zijn wonen en zorg gescheiden. De zorg van bewoners wordt betaald vanuit het pgb. De huur- en servicekosten worden betaald uit eigen middelen van de bewoners. Voor het wegvallen van deze inkomsten wordt vanuit zorgmiddelen geen compensatie geboden. Uiteraard kan een wooninitiatief wel afspraken maken met de verhuurder of financier van de huisvesting.