Wanneer is mijn wooninitiatief in financiële nood?

Geplaatst op: 17 juli 2020

Een wooninitiatief is aantoonbaar in financiële nood als:

  1. Er uitstel van betaling is aangevraagd (en mogelijk toegekend), in verband met betalingsproblemen naar aanleiding van leegstand ontstaan gedurende de coronacrisis, in de periode van 1 maart tot 1 september 2020. Het zorgkantoor bekijkt per situatie waar de exacte grens van de periode redelijkerwijs getrokken kan worden. Er moet in ieder geval een relatie zijn tussen de ontstane leegstand en corona.
  2. Uitstel van betalingen onvoldoende ruimte biedt om aan financiële verplichtingen te kunnen voldoen, waardoor de continuïteit van zorg voor de budgethouders die nog in het wooninitiatief wonen niet geborgd is.

Alle zorgkantoren werken met deze definitie van financiële nood.