Wanneer komen verpleeghuizen in aanmerking voor een versoepelde bezoekregeling?

Geplaatst op: 15 mei 2020
  • Verpleeghuizen komen in aanmerking om op afdelingen bezoek toe te laten als deze vrij van besmettingen zijn. Voor deelname is het ook van belang dat de cliëntenraad, ondernemingsraad, verpleegkundige adviesraad/professionele adviesraad, het management en de specialist ouderengeneeskunde van de locatie hebben ingestemd.
  • Er worden onder andere voorwaarden gesteld ten aanzien van hygiëne, beschermingsmiddelen en personeelsbezetting.
  • Ook is het belangrijk dat bij bezoek zo veel mogelijk de anderhalve meter afstand wordt gehouden.
  • Ook geldt dat de bezoeker geen corona-achtige klachten mag hebben die kunnen wijzen op een Covid-besmetting.
  • Elk verpleeghuis maakt zelf een plan voor het toelaten van bezoek. Dit gebeurt in samenspraak met de cliëntenraad, de ondernemingsraad en de specialist ouderengeneeskunde.
  • ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, V&VN, Verenso en Zorgthuisnl hebben een handreiking gepubliceerd die verpleeghuizen helpt om tot dit plan te komen. De handreiking bevat ook de randvoorwaarden waaraan verpleeghuizen moeten voldoen. De actuele versie van de handreiking was 20 mei gereed.
  • Elk verpleeghuis meldt bij de GGD wanneer een verpleeghuislocatie weer bezoek toelaat.