Wanneer komt mijn wooninitiatief in aanmerking voor de tegemoetkoming?

Geplaatst op: 17 juli 2020

Het wooninitiatief kan zelf de beoordeling maken of het wooninitiatief voor tegemoetkoming in aanmerking komt. De zorgkantoren hebben de volgende beoordelingspunten benoemd:

 1. Er is leegstand ontstaan in het wooninitiatief gedurende de coronaperiode (1 maart 2020 – 1 september 2020) als gevolg van het overlijden van een of meerdere budgethouders.
 2. De leegstand kon gedurende deze periode niet worden verkleind d.m.v. de komst van nieuwe budgethouders.
 3. Het wooninitiatief kan aantonen wat er al is gedaan om financiële nood te voorkomen. Denk aan het aanvragen van uitstel van betalingen (bank, belastingdienst, pensioenfonds, huur, andere uitgaven).
 4. Het wooninitiatief levert een financieel overzicht aan waaruit blijkt welk financieel tekort voortkomt uit het overlijden van de budgethouder(s):
  a. Liquide middelen (saldo bankrekening(en)).
  b. Verwachte inkomsten komende periode (bv. prognose tot eind 2020).
  c. Verwachte uitgaven komende periode, uitgesplitst in:
  i. vaste lasten (bv. huur/aflossing, rente, belastingen, salarissen);
  ii. variabele lasten.
  d. Het financieel tekort dat uit bovenstaande gegevens volgt.
  e. Het financieel tekort dat voortkomt uit het overlijden van budgethouder(s), uitgesplitst in:
  i. Zorgkosten;
  ii. huurkosten.

De verwachting is dat bovenstaande informatie, met uitzondering van punt 3, al bij het wooninitiatief beschikbaar is. Het wooninitiatief kan gebruik maken van een formulier wat hiervoor is opgesteld. Wanneer het wooninitiatief de informatie op een andere wijze aan kan dragen, is dit ook mogelijk.