Wat moeten zorginstellingen en zzp’ers doen als zij te maken krijgen met teruglopende inkomsten?

Geplaatst op: 1 mei 2020

Er geldt een tijdelijke maatregel om geplande of verwachte zorg te betalen, ook als deze niet geleverd is. Zorginstellingen, zorgverleners in dienst bij pgb-budgethouders en zzp’ers kunnen de geplande zorg factureren aan de budgethouder.

  • Zorg met een pgb uit de Wlz
    De budgethouder declareert de factuur bij de SVB en houdt in de eigen administratie bij welke gedeclareerde uren zorg ‘niet-geleverd’ zijn. De budgetverstrekker kan hier later om vragen.
  • Zorg met een pgb uit de Wmo 2015 of Jeugdwet
    De budgethouder keurt de declaraties goed zoals hij gewend is en betaalt de niet-geleverde zorg. De budgethouder houdt in de eigen administratie bij welke gedeclareerde uren zorg ‘niet-geleverd’ zijn. De gemeente kan hier later om vragen.
  • Zorg met een pgb uit de Zvw
    De budgethouder declareert de factuur zoals hij gewend is en houdt in de eigen administratie bij welke gedeclareerde uren zorg ‘niet-geleverd’ zijn. De verstrekker kan hier later om vragen.

Deze afspraken voor aanbieders van zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp zijn gemaakt zodat zij geen gebruik hoeven en mógen maken van andere economische kabinetsmaatregelen voor organisaties en zzp’ers, zoals de NOW-regeling.