Welke afspraken zijn er gemaakt over de continuïteit van onderaannemers in het sociaal domein?

Geplaatst op: 15 mei 2020

De uitgewerkte afspraken over de continuïteit van financiering tussen Rijk en VNG hebben betrekking op de hoofdaannemers. De hoofdaannemers dienen dit door te vertalen naar hun onderaannemers om te zorgen dat ook de doorlopende kosten van onderaannemers worden vergoed. Voor meer informatie, zie de uitgewerkte afspraak over continuïteit van onderaannemers in het sociaal domein.