Welke niet-geleverde zorg moet ik doorbetalen? Hoe bereken ik dat?

Geplaatst op: 1 mei 2020

U vraagt aan uw zorgaanbieder/zorgverlener om op de factuur of declaratie aan te geven hoeveel uren zorg gewerkt is en hoeveel uren zorg er niet gewerkt is. Het kabinet doet een moreel beroep op de zorgverlener om eerlijk en rechtmatig te declareren. Als de zorgverlener een vervangende inkomstenbron heeft gevonden, declareert hij of zij de niet-geleverde zorg niet bij u. De uren zorg die niet geleverd zijn, noteert u als niet-geleverde zorg in uw eigen administratie en later op het formulier Wlz/Jw/Wmo of het formulier Zvw

Ontvangt u geen declaratie van uw zorgverlener? Dan berekent u welke zorg u in een normale situatie zou inkopen bij de zorgverlener. Dat kan per periode verschillen. Om een goede inschatting te kunnen maken, rekent u daarom een gemiddelde uit op basis van de maanden januari, februari en maart. Bijvoorbeeld: u heeft in januari 45 uur zorg gehad, in februari 60 uur en in maart 55 uur. De zorg die u per maand nodig heeft is dan afgerond 53 uur ((45+60+55)/3).