Worden nieuwe contracten met zorgverleners sneller geaccordeerd door de SVB en de verstrekkers?

Geplaatst op: 1 mei 2020

Na akkoord van de budgetverstrekker, telefonisch of per e-mail, mag aanvullende of vervangende zorg beginnen nog voordat een contract of overeenkomst officieel is goedgekeurd. Het formele goedkeuringstraject verloopt parallel aan de start van de zorgverlening. U loopt geen risico op terugvorderingen. Lees meer hierover op de websites van o.a. Per Saldo, uw verstrekker en de SVB.