Update: ook zorgmedewerkers uit risicogebied in quarantaine!

Jw, Wmo, Wlz, Zvw

Geplaatst op: 27 augustus 2020

Tot vorige week werd voor zorgmedewerkers een uitzondering gemaakt op het quarantaine advies. Deze uitzondering is komen te vervallen op 24 augustus jl. De 10 daagse quarantaine geldt nu ook voor zorgmedewerkers.

Mag u afwijken van deze regel?

Van deze regel kan alleen worden afgeweken bij hoge uitzondering en alleen wanneer de zorgcontinuïteit in het geding komt. Verder moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • Er zijn geen gezondheidsklachten
  • Zij dragen altijd het chirurgisch mondmasker IIR.
  • Zij dragen handschoenen bij de persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek.
  • Bij voorkeur worden deze zorgmedewerkers niet ingezet bij de verzorging van de meest kwetsbaren
  • Zij krijgen van u heldere instructies over het vroegtijdig signaleren van gezondheidsklachten.

De richtlijn testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis is wederom aangepast. (update 24 augustus)

Let ook op voldoende voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen

Zorginstellingen kunnen (aanvullend op hun eigen inkoopkanalen) persoonlijke beschermingsmiddelen blijven bestellen via het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LHC). Het LCH verzorgt de distributie van de ingekochte middelen naar alle zorgsectoren. 

Er zijn signalen dat handschoenen maat M moeilijk verkrijgbaar zijn. Bekend is dat er wereldwijd schaarste is vanwege de beschikbaarheid van grondstoffen en productiecapaciteit. Het LCH heeft voldoende voorraden besteld om volgens de richtlijnen te (blijven) werken.

Het LCH zal met inachtneming van de beschikbare voorraden persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen conform het verdeelmodel uitleveren. Dit betekent concreet dat de aanvraag, die getoetst wordt op basis van de grootte, soort instelling en opgestelde normverbruik, per week maximaal een normverbruik van 10 dagen wordt uitgeleverd.

Voldoende voor een eventuele tweede golf

Het LCH heeft intussen voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen ingekocht om in de behoefte voor de zorg te kunnen voorzien bij een mogelijke tweede golf en zal waar nodig blijven zorgen voor de aanvoer van benodigde producten. Zorgaanbieders blijven voor hun aanvullende behoefte terecht kunnen bij de bestelportals.

Alle instellingen in de langdurige zorg, verpleeg- of verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg, thuiszorg, GGZ- instellingen, huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, en overige zorgaanbieders kunnen een aanvraag doen via de portal van Mediq.

Voor vragen over aansluiting of bestellingen, kunt u contact opnemen met Mediq (088-8889404).

Bestellen voor zorgverleners van pgb-houders, mantelzorgers of vrijwilligers in de palliatieve zorg: op recept

Werkt u als mantelzorger, vrijwilliger in de palliatieve zorg of als zorgverlener voor een pgb-houder met (symptomen van) COVID-19? Dan kan uw cliënt of naaste, wanneer zij getest zijn, een recept aanvragen bij de huisarts of GGD-arts voor een korte termijn-pakket met persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij een positieve test kan op naam van de cliënt een langetermijnpakket worden verkregen. De uitgangspunten en voorwaarden kunt u lezen in de  Richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) voor mantelzorgers, PGB-gefinancierde zorgverleners en vrijwilligers in palliatieve zorg.

Lees meer op:
Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen
De factsheet: Wanneer gebruik ik welke beschermingsmiddelen?

Bron: rijksoverheid

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.