Veranderingen in persoonlijke verzorging Jeugd

Geplaatst op: 3 januari 2018

Kinderen met een intensieve zorgvraag kunnen verschillende vormen van zorg en ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld begeleiding in het dagelijks leven, verpleging en verzorging. Op 1 januari 2018 is de manier veranderd waarop verzorging van kinderen en jongeren wordt georganiseerd en betaald. Ieder kind met een intensieve zorgvraag is immers uniek. Maatwerk is nodig om de zorg goed aan te laten sluiten bij een kind. De financiering gaf daarvoor niet altijd genoeg ruimte. Sinds 1 januari 2018 krijgen ouders en zorgverleners meer ruimte om passende zorg te organiseren doordat een deel van de verzorging onder de Zorgverzekeringswet (wijkverpleging) valt. 

Voor kinderen die zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) verandert er op 1 januari 2018 niets. 

Wat houdt verzorging in?

 1. Een kind of jongere kan verzorging nodig hebben vanwege een medische aandoening. Bijvoorbeeld hulp bij de verzorging van een stoma. Deze verzorging ligt meestal dicht bij verpleging. Het wordt ‘geneeskundige verzorging’ genoemd. 
 2. Verzorging kan ook te maken hebben met zelfredzaamheid van een kind. Dit gaat vaak om kinderen met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke of meervoudige beperking en kinderen met gedragsproblemen. Bijvoorbeeld een kind met autisme dat extra hulp nodig heeft om te leren zichzelf te verzorgen. Dit wordt ‘begeleidende verzorging’ genoemd. 

Hoe was verzorging voor jeugd geregeld?

Verzorging van jeugd werd betaald vanuit:

 • De Wet langdurige zorg (Wlz). 
 • De Zorgverzekeringswet (intensieve kindzorg of IKZ). 
 • De Jeugdwet (gemeente). 

Wat is er veranderd?

 • Geneeskundige verzorging (vanwege een medische aandoening) is van de Jeugdwet naar de Zorgverzekeringswet gegaan (kinderwijkverpleging). 
 • Begeleidende verzorging (gericht op zelfredzaamheid op het gebied van algemene dagelijkse levensverrichtingen) is onder de Jeugdwet gebleven.

Wat betekent dit voor het kind?

Er verandert alleen iets als het kind in 2017 verzorging kreeg vanuit de Jeugdwet (gemeente) en als het kind deze verzorging nodig heeft vanwege een medische aandoening. 

 • Het kan gaan om zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb). 
 • De verzorging kan thuis, op school, in de verpleegkundig kinderdagopvang of in een kinderzorghuis gegeven worden. 
 • Deze kinderen hebben meestal ook al verpleging uit de Zorgverzekeringswet. 

Er is niet veranderd als het kind Wlz-zorg krijgt of als uw kind IKZ krijgt vanuit de Zorgverzekeringswet. De term IKZ is wel vervallen, maar de zorg voor het kind blijft hetzelfde. Krijgt uw kind (ook) begeleidende verzorging? Die zorg blijft onder de Jeugdwet vallen. Het is dus mogelijk dat slechts een deel van de verzorging van uw kind overgaat naar de zorgverzekering. 

Overgangsregeling

In 2018 geldt een overgangsregeling voor kinderen die al verzorging krijgen op grond van de Jeugdwet die samenhangt met een medische aandoening. Dit houdt in: 

 • Kinderen kunnen voorlopig dezelfde zorg houden. Dat kan tot de einddatum die op de beschikking van de gemeente staat, maar uiterlijk tot 1 januari 2019. Bij verhuizing of als het kind 18 jaar wordt, stopt de verzorging via de gemeente ook. 
 • Of gezinnen kunnen eerder overstappen naar de zorgverzekering. Hiervoor moeten wel enkele zaken geregeld worden. Het is daarom verstandig om dit op tijd aan te geven.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze wijziging? Lees eerst de uitgebreide factsheet ‘Nieuwe afbakening verzorging kinderen’ van het ministerie van VWS. Met overige vragen kunt u terecht bij het Juiste Loket (meldpunt@juisteloket.nl), telefoon: 030 789 78 78). 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.