Vergoeding meerkosten Wmo en Jeugd verlengd tot en met 31 december 2020

Geplaatst op: 24 juni 2020

De vergoeding Meerkosten Wmo en Jeugd is verlengd tot en met 31 december 2020. 

Zorgaanbieders moeten voldoen aan de richtlijnen van het RIVM en daarmee maken ze (mogelijk) meerkosten. Dat kan variëren van beschermingsmiddelen tot extra inhuur van locaties. De eerder gemaakte afspraken tussen VNG en het Rijk zijn van 1 juli verlengd tot en met 31 december 2020. Deze afspraken gelden zowel voor zorg in natura als PGB-zorg.

Meerkosten
De meerkosten betreffen de directe kosten die noodzakelijk zijn om de gewenste zorg volgens de RIVM-richtlijnen te continueren en die onder reguliere omstandigheden niet gemaakt hoefden te worden. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, zijn een aantal criteria afgesproken. Meerkosten moeten bijvoorbeeld aantoonbaar zijn, proportioneel (niet buitensporig) en doelmatig (bijvoorbeeld eerst inzet eigen personeel alvorens extern in te huren).

Een uitputtende overzicht van soorten meerkosten bevat de uitgewerkte afspraken niet, maar er worden wel voorbeelden genoemd, zoals de extra huur van locaties om de 1,5 meter afstand te organiseren of de beschikbaarstelling van quarantaineopvang.
De vergoeding van niet-geleverde zorg en alternatieve levering van zorg valt niet onder meerkosten, dit valt onder continuïteit van financiering. De afspraken over continuïteit van financiering lopen tot 1 juli 2020.

Registratieformulier
Om de administratieve lasten rondom voor meerkosten zoveel mogelijk te beperken, is een format registratieformulier ontwikkeld. Voor de verrekening van meerkosten richting aanbieders heeft de VNG de gemeenten dringend opgeroepen dit format te gaan gebruiken.

Meer informatie vindt u op de website van de VNG.

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.