Verlenging steunmaatregelen Wlz – gehandicaptenzorg en verpleeghuiszorg

Geplaatst op: 16 juni 2020

De minister heeft de Tweede Kamer middels een kamerbrief geïnformeerd dat de steunmaatregelen Wlz voor zorgaanbieders, die door corona minder omzet draaien, verlengd zijn. 

De eerdere compensatiemaatregel zoals opgenomen in de beleidsregel van de NZa geldt tot 1 juli 2020. Deze periode is verlengd tot 1 augustus voor de gehandicaptenzorg en tot 1 september 2020 voor de verpleeghuiszorg.

De genoemde termijnen geven aanbieders tijd om het ‘nieuwe normaal’ te organiseren, nieuwe cliënten te verwelkomen en wachtlijsten te verminderen. Dit past bij de routekaart voor personen met een kwetsbare gezondheid.

De compensatie bedraagt het verschil tussen de verwachte omzet in een situatie zonder corona en de gerealiseerde productie tijdens corona. Zorgaanbieders die extra kosten maken vanwege Corona (meerkosten) kunnen deze gecompenseerd krijgen tot het eind van dit jaar.

Wat doet BVKZ?
De brief van de minister schept geen duidelijkheid voor de PGB aanbieders en daarom zal BVKZ aandringen op verduidelijking. Ook de financiële zekerheid en compensatie van extra kosten tijdens corona moeten voor de PGB aanbieders geborgd worden.

Meer informatie
Beleidsmaatregel NZa – omzetderving en meerkosten
Artikel Nza “NZa-beleidsregel voor compensatie omzetverlies en extra kosten in langdurige zorg

Bron: rijksoverheid

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.