Verslag kennisbijeenkomst IGJ en Jeugdzorg

Geplaatst op: 20 juni 2019

Wederom heeft BVKZ een succesvolle kennisbijeenkomst georganiseerd met de Inspectiedienst Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De bijeenkomst was uitermate interactief en is door de aanwezigen beoordeeld met een 8+. De Inspectie heeft een aantal documenten ter beschikking gesteld die we graag met onze leden delen en die ook relevant zijn voor met name de kleinschalige aanbieders in de jeugdzorg. Het betreft een tweetal toetsingskaders: Jeugdhulp met verblijf en Nieuwe toetreders.

Toezicht voert de inspectie uit aan de hand van het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. Het toetsingskader is gebaseerd op de vigerende wet- en regelgeving, de kwaliteitskaders uit het veld en de richtlijnen van professionals voor verantwoorde jeugdhulp. Het toetsingskader bestaat uit vijf thema’s: Uitvoering hulp, Veiligheid, Leefklimaat, Cliëntenpositie en Bestuurlijke organisatie. Elk thema is uitgewerkt in een aantal criteria en verwachtingen. Op de site vindt u meerdere toetsingskaders en indien relevant, ook aanvullende eisen: http://toetsingskadervhj.nl/

De inspectie heeft ook een rapport n.a.v. een onderzoek met betrekking tot toezicht op kleinschalige jeugdzorg met verblijf ter beschikking gesteld. Het rapport biedt een kwalitatief inzicht in de ervaringen van kleinschalige jeugdhulpaanbieders met verblijf met het toezicht van de inspectie. Het onderzoeksrapport vindt u hier.

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.