Verzekeraars bieden zorgaanbieders financiële steun tijdens coronacrisis

Geplaatst op: 6 april 2020

Zorgverzekeraars Nederland heeft namens de zorgverzekeraars bekend gemaakt dat er financiële steun wordt geboden aan alle zorgaanbieders (met of zonder zorgcontract) die zorg verlenen die onder de basisverzekering of aanvullende zorgverzekering valt en die voldoen aan de voorwaarden om de zorg te continueren tijdens deze coronacrisis.

Continuïteitsbijdrage

Deze financiële steun wordt geregeld via de continuïteitsbijdrage-regeling. De regeling start per 1 maart en loopt t/m 30 juni 2020. Zorgverzekeraars streven ernaar dat zorgaanbieders vanaf begin mei een continuïteitsbijdrage kunnen aanvragen
Vooruitbetaling
Voor zorgaanbieders die niet kunnen wachten tot betaling in mei omdat ze al eerder in de financiële problemen kunnen komen, kunnen een voorschot aanvragen. Deze aanvullende regeling geldt o.a. voor wijkverpleging.

Ongecontracteerde zorg

Ook de ongecontracteerde zorgaanbieders komen in aanmerking voor de continuïteitsmiddelen. Ze moeten daarvoor wel een tijdelijk contract aangaan met de zorgverzekeraars.

Zie voor nadere uitwerking van de voorwaarden de brief met bijlage.

Brief van Zorgverzekeraars Nederland

Voorwaarden m.b.t. vooruitbetaling van de continuïteitsbijdrage aan gecontracteerde zorgaanbieders

Visie BVKZ

BVKZ is blij dat de zorgverzekeraars positief hebben gereageerd op de brief van BVKZ 19 maart 2020 waarin wij verzochten om continuïteit van zorg, specifiek ook voor de ongecontracteerde wijkverpleging en het persbericht dat zij samen met andere partijen heeft uitgebracht over het belang van thuiszorg. 

Uiteraard volgen wij graag de gang van zaken rond de uitvoering van deze regeling in de praktijk, zodat wij eventuele knelpunten in de uitvoering tijdig met zorgverzekeraars kunnen bespreken. Mocht u dergelijke knelpunten tegenkomen, meldt ze dan bij BVKZ via info@bvkz.nl .

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.