Week tegen kindermishandeling

Geplaatst op: 6 november 2017

Van 20 tot en met 26 november aanstaande vindt de landelijke Week tegen Kindermishandeling plaats. Het thema van dit jaar is ‘Verbind voor het kind’, zodat we samen de sterkste aanpak tegen kindermishandeling realiseren. Iedere professional is een onmisbare schakel en kan vanuit zijn expertise bijdragen aan een veiligere situatie. Het belangrijkste doel van de Week tegen Kindermishandeling 2017 is om professionals bewust te maken van het belang van goede samenwerking om kindermishandeling effectief aan te pakken. In de Week stimuleren we partijen om de krachten te bundelen, kennis en ervaring met elkaar te delen en van elkaar te leren. Ook de stem van (ervaringsdeskundige) jongeren en ouders krijgt daarin een belangrijke plek.  

Waarom is er een Week tegen Kindermishandeling?

In Nederland groeien ruim 118.00 kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. In de Week tegen Kindermishandeling wordt aandacht gegenereerd, niet alleen voor de aard en omvang van het probleem, maar ook voor wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken. 

Wat gebeurt er in de Week tegen Kindermishandeling?

Op maandag 20 november is de aftrapbijeenkomst, onder voorzitterschap van Dolores Leeuwin, met onder andere Kinderombudsman Margrite Kalverboer en ervaringsdeskundige Kim van Laar. Tijdens deze bijeenkomst wordt het onderzoek van de Kinderombudsman naar wat gemeenten doen aan de preventie van kindermishandeling en huiselijk geweld, gepresenteerd. 

Tijdens De Week tegen Kindermishandeling worden er lokaal en regionaal diverse activiteiten georganiseerd. Denk aan bijeenkomsten op scholen over de (mogelijke) gevolgen van een vechtscheiding voor kinderen, theatervoorstellingen over hoe je kindermishandeling en huiselijk geweld kunt herkennen, bijeenkomsten voor professionals over geweld in gezinnen, met aandacht voor: preventief handelen, gezinnen in beter beeld krijgen én samenwerken voor een duurzame oplossing. Alle activiteiten kun je vinden op het activiteitenoverzicht op de website van de Week tegen Kindermishandeling. Heb je zelf een activiteit of initiatief? Dan kun je zelf de activiteit aanmelden

Wat levert de Week op?

Elk jaar is er extra veel aandacht voor het onderwerp kindermishandeling en huiselijk geweld. Zowel in de diverse (social) media als op heel veel locaties in het hele land. De Week dient als katalysator voor professionals om verbindingen te leggen en geïnspireerd te raken door voorbeelden van samenwerking. Kindermishandeling is een complex probleem en kun je als professional niet alleen oplossen. Daarom: verbind voor een kind. Samen realiseren we de sterkste aanpak tegen kindermishandeling.

Door wie wordt de Week tegen Kindermishandeling georganiseerd?

Sinds 2013 wordt op initiatief van de Taskforce Kindermishandeling en Seksueel Misbruik, de Week tegen Kindermishandeling georganiseerd. De eerste twee jaar heette de week anders: Week van Kinderen Veilig. Tot en met 2016 was de organisatie van deze week ook bij de Taskforce belegd. Met het beëindigen van de werkzaamheden van de Taskforce hebben de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Veiligheid en Justitie (VenJ) het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Movisie gevraagd om de organisatie van deze week op zich te nemen. Voor meer informatie: www.weektegenkindermishandeling.nl.

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.