Wetsvoorstel van GGZ naar Wlz

Geplaatst op: 9 augustus 2019

Op 2 juli heeft de volledige Tweede kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de Wlz te wijzigen. Deze wetswijziging regelt dat er ook toegang tot de Wlz mogelijk wordt op grond van een psychische stoornis. Dit is van toepassing voor mensen ouder dan 18 jaar.

Planning is om de wet per 01-01-2020 te implementeren. Er is inmiddels meer duidelijk over wie een aanvraag kan doen voor zorg uit de Wlz.

Wie komt in aanmerking voor de Wlz?

In een folder verduidelijkt het CIZ de Wlz-toegangscriteria voor de ggz-doelgroep en betrokkenen. Hierin staat uitleg over de toegangscriteria Wlz: blijvende zorgbehoefte, permanent toezicht, 24 uur per dag zorg in de nabijheid, ernstig nadeel, fysieke problemen en zware regieproblemen. Het is een verkorte weergave van de nadere uitwerking en toelichting op belangrijke begrippen in de Wlz zoals beschreven in de Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2019

Voor wie?

Het gaat hierbij naar verwachting om 10.000 cliënten die permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben. Deze groep cliënten krijgt nu zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning of de Zorgverzekeringswet.

Om een beeld te krijgen wie zorg kan krijgen vanuit de Wlz zijn er omschrijvingen van cliënten (clientschetsen) met een psychische stoornis.

Heeft u vragen?

Zorgverleners en mensen die voor iemand met een psychische stoornis zorgen, kunnen contact opnemen met het Juiste Loket, via telefoonnummer 030-7897878 en e-mailadres meldpunt@juisteloket.nl

Gemeenten en zorgaanbieders die vragen hebben over de gevolgen voor hun organisatie (dus geen cliëntvragen) kunnen een e-mail sturen naar ondersteuning.regiotafels@qconsultzorg.nl

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.