ZN en zorgkantoren publiceren tool voor kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg

Geplaatst op: 14 augustus 2018

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de zorgkantoren publiceren vandaag de tool die zorgorganisaties in de verpleeghuiszorg moeten gebruiken om in aanmerking te komen voor een kwaliteitsbudget. In samenspraak met ActiZ en individuele zorgorganisaties heeft ZN de afgelopen weken de tool ontwikkeld waarmee zorgorganisaties hun kwaliteitsbudget kunnen onderbouwen.

Voor wie is het kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg van belang?

Het kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg is relevant voor instellingen die binnen de Wlz gecontracteerde verzorging en verpleging aanbieden aan cliënten met een V&V indicatie 4 tot en met 10.

Indienen kwaliteitsplan

Vanaf 1 september tot en met 31 december 2018 kunnen zorgorganisaties bij de zorgkantoren hun kwaliteitsplan indienen om in aanmerking te komen voor het kwaliteitsbudget. Met de tool – die als bijlage aan het kwaliteitsplan dient te worden toegevoegd – kunnen zorgorganisaties een begroting opstellen voor de inzet van extra personeel en overige investeringen om de kwaliteit van zorg te verbeteren. De tool wordt ook gebruikt om na afloop van het betreffende jaar de realisatie van de begroting te verantwoorden.  

 

Portaal

De tool is beschikbaar in Excel. In een toelichting staat stap voor stap beschreven hoe de tool gebruikt moet worden. Vektis is gevraagd een portaal te ontwikkelen dat naar verwachting begin 2019 gereed is. Door gebruik te maken van een portaal worden de administratieve lasten tot een minimum beperkt en is ontsluiting van gegevens eenvoudiger. Op dit moment wordt met dezelfde partijen ook een accountantsprotocol opgesteld dat later in het jaar beschikbaar zal komen. De componenten die nodig zijn voor het accountantsprotocol zijn al opgenomen in het verantwoordingsmodel.

 

Kwaliteitsbudget

Het kabinet heeft voor de komende jaren extra middelen beschikbaar gesteld voor de implementatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. In 2019 is een extra bedrag van 600 miljoen euro beschikbaar in de vorm van een kwaliteitsbudget per zorgorganisatie.

Op landelijk niveau is vastgesteld dat het kwaliteitsbudget voor 85% bestemd is voor personeel en 15% voor de implementatie van overige zaken. Als de lokale situatie daarom vraagt, kan hiervan worden afgeweken mits het totale budget van 600 miljoen euro niet wordt overschreden. Afgesproken is dat gedurende het jaar 2019 wordt gemonitord of de realisatie in lijn ligt met de begroting.

Het is van belang te realiseren dat er een plafond zit aan het budget per begrotingsjaar en dat het dus relevant is om niet te wachten met het indienen en onderbouwen van uw kwaliteitsplan bij uw zorgkantoor. Zorgkantoren kunnen een eigen deadline hanteren voor het indienen van het kwaliteitsplan. Raadpleeg uw zorgkantoor voor nadere informatie over de eventuele eigen deadline!

Tot slot; voor leden; download hier de tool en de bijbehorende toelichting.

Documenten voor leden


U moet ingelogd zijn om de documenten te downloaden.
Lid worden? Bekijk informatie over het lidmaatschap.


Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.