Producten & diensten

Producten & diensten

De BVKZ wil haar leden voorzien van informatie die nuttig is. Op basis van voorgaande transities, is gebleken dat vooral 1-pitters behoefte hebben aan structurele ondersteuning in de professionalisering van hun werkwijze. Andere leden hebben behoefte aan informatie die betrekking heeft op documenten die nodig zijn voor aanbestedingen.

Door deze variëteit is het bestuur bezig om gestandaardiseerde documenten ter beschikking te stellen. Hou het nieuws op de site in de gaten, zodat u kunt zien welke (nieuwe) documenten zijn toegevoegd. Of met welke Masterclasses meer inhoud aan uw professionalisering wordt gegeven.

De volgende (standaard) documenten zijn reeds ter beschikking gesteld (en kunt u vinden achter de inlogpagina voor onze leden):

  • Ondernemingsplan
  • Kwaliteitsbeleid-basisdocument
  • Nieuwe Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Wij streven er naar om onze leden zo goed mogelijk te voorzien van documenten die zij nodig hebben voor een professionele opzet van hun praktijk.

BVKZ heeft voor haar leden een regeling getroffen met het Klachtenportaal Zorg, waar leden zich tegen een gereduceerd tarief en met kwijtschelding van het inschrijfgeld kunnen aanmelden. Het Klachtenportaal Zorg kan zorgen voor een klachtenfunctionaris en de aansluiting bij de verplichte geschilleninstantie. Meer informatie vindt u hier.

Zoekt u een document en vindt u dit niet op onze pagina of heeft u nog behoefte aan basisdocumenten? Laat het ons weten!

Stuur een email naar info@bvkz.nl o.v.v. basisdocument, of gebruik ons contactformulier op deze site.