Nieuwsbrieven en -flitsen 2019

Onderstaand een overzicht van de onderwerpen die BVKZ in 2019 behandelde in de nieuwsbrieven en de nieuwsflitsen.

Onze leden kunnen op de ledenpagina de nieuwsbrieven en nieuwsflitsen terugkijken.

 

 

PGB:

Minister komt met een actieplan PGB  Nieuwsbrief 4.1 januari

Minister De Jonge heeft de “Agenda pgb” opgesteld om het pgb toekomstbestendig te houden.

Grote regionale verschillen in toekennen

van een persoonsgebonden budget  Nieuwsbrief 4.3 januari

Uit onderzoek blijkt een stijgende afname van toekenning van PGB’s. Deze afname en de regionale verschillen worden in opdracht van minister de Jonge verder onderzocht.

Nieuwsberichten over fraude geven

verkeerd of onvolledig beeld  Nieuwsbrief 4.5 februari

Media blijven berichten over fraude met PGB, terwijl de oorzaak in een niet goed werkend systeem ligt.

 

 

WMO:

Aanpak regeldruk WMO en Jeugdzorg  Nieuwsbrief 4.1 januari

De komende maanden zal de regeldruk in de Wmo en Jeugdzorg onder de loep genomen worden met als streven dat binnen één jaar de administratieve lasten voor zorgaanbieders in de Wmo en de Jeugdzorg merkbaar verminderd moeten zijn.

Eerste Kamer stemt in met wet vermindering administratieve lasten Wmo en Jeugdwet Nieuwsbrief 4.4 januari

Deze wet moet er voor gaan zorgen dat Wmo- en jeugdzorginstellingen met minder administratie te maken krijgen.

 

 

Inspectie:

Inspectie SZW tilt zwaar aan gezonde fysieke belasting  Nieuwsbrief 4.1 januari

De Inspectie SZW voert inspecties uit bij diverse verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg in het kader van fysieke belasting. Naast inspecties start de Inspectie ook een campagne.

 

 

Ouderenzorg:

Handreiking registratiestandaard Wijkverpleging beschikbaar  Nieuwsbrief 4.2 januari

De nu beschikbare handreiking is een middel om de administratieve lasten voor professionals terug te dringen.

90 Miljoen voor inzet technologie bij zorg thuis  Nieuwsbrief 4.4 januari

Met de Stimuleringsregeling E-Health Thuis wordt een stevige impuls gegeven aan innovatieve en digitale zorg thuis, die ouderen zelfredzamer maakt en eraan bijdraagt dat ouderen langer veilig en verantwoord thuis kunnen wonen.

 

 

Jeugdwet:

Eerste Kamer stemt in met wet vermindering administratieve lasten Wmo en Jeugdwet  Nieuwsbrief 4.4 januari

Deze wet moet er voor gaan zorgen dat Wmo- en jeugdzorginstellingen met minder administratie te maken krijgen.

 

 

Wlz:

Derdenbeding in Wlz overeenkomsten  Nieuwsbrief 4.4 januari

Per 1 juli 2019 moeten alle pgb-Wlz zorgovereenkomsten een derdenbeding bevatten en tevens moeten alle zorgovereenkomsten van voor 1 april 2017 vervangen zijn door een
nieuwe en verplichte zorgovereenkomst.

 

 

Wetten:

Nieuwe wetten per 1 januari 2020  Nieuwsbrief 4.4 januari

Wet zorg en dwang en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg gaan op 1 januari 2020 in.

 

 

Diversen:

Vereenvoudigde Jaarverantwoording 2018-2019 – Format voor kleine aanbieders in de zorg en jeugdhulp  Nieuwsbrief 4.2 januari

Kleine zorgaanbieders mogen vanaf verslagjaar 2017 vereenvoudigd verantwoorden.