Nieuwsbrieven en -flitsen 2019

Onderstaand een overzicht van de onderwerpen die BVKZ in 2019 behandelde in de nieuwsbrieven en de nieuwsflitsen.

Onze leden kunnen op de ledenpagina de nieuwsbrieven en nieuwsflitsen terugkijken.

 

 

PGB:

Minister komt met een actieplan PGB  Nieuwsbrief 4.1 januari

Minister De Jonge heeft de “Agenda pgb” opgesteld om het pgb toekomstbestendig te houden.

 

 

WMO:

Aanpak regeldruk WMO en Jeugdzorg  Nieuwsbrief 4.1 januari

De komende maanden zal de regeldruk in de Wmo en Jeugdzorg onder de loep genomen worden met als streven dat binnen één jaar de administratieve lasten voor zorgaanbieders in de Wmo en de Jeugdzorg merkbaar verminderd moeten zijn. 

 

Inspectie:

Inspectie SZW tilt zwaar aan gezonde fysieke belasting  Nieuwsbrief 4.1 januari

De Inspectie SZW voert inspecties uit bij diverse verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg in het kader van fysieke belasting. Naast inspecties start de Inspectie ook een campagne.

 

Ouderenzorg:

Handreiking registratiestandaard Wijkverpleging beschikbaar  Nieuwsbrief 4.2 januari

 

Diversen:

Vereenvoudigde Jaarverantwoording 2018-2019 – Format voor kleine aanbieders in de zorg en jeugdhulp  Nieuwsbrief 4.2 januari