tendens-in-zorg


Noord-Brabant
Landerd
0 - 18 jaar19 - 65 jaar
Begeleiding thuisBegeleiding groepLogeeropvangOverig
Postbus 54 , 5410 AB , Zeeland
0652075920

Tendens in Zorg biedt begeleiding en zorg aan  cliënten met een indicatie voor ZIN,  particulieren en cliënten met PGB. Wij verzorgen weekendopvang, vakantieopvang, groepsbegeleiding en zelfstandigheidstraining voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met, met name een beperking binnen het autistisch spectrum maar ook met andere psychische problematiek.

Tendens in Zorg richt zich met name op particulieren, cliënten met een PGB, scholen en diverse sport- en spelverenigingen in de regio Den Bosch, Eindhoven, Nijmegen en omstreken.

Ons bedrijf kenmerkt zich door ervaring, betrokkenheid, persoonlijke benadering, professionaliteit en het leveren van zorg en begeleiding die op maat is gesneden. Uiteraard doen wij dit samen met u, de cliënt, en of voor de persoon waar u begeleiding of zorg voor zoekt. Bij voorbeeld voor uw kind, uw familielid of een ieder waarbij u nauw betrokken bent.

De insteek vanuit Tendens in Zorg, naar de cliënten toe, is om te kijken naar wat iemand wel kan in plaats van alleen te kijken naar wat iemand niet kan. Vanuit dit oogpunt ontstaat er meer ruimte om vanuit een positieve insteek te gaan werken aan de dingen waar men moeite mee heeft. Dit met als doel de cliënt bepaalde vaardigheden dusdanig aan te leren dat deze zich beter kan redden in het dagelijkse leven.

Tendens in Zorg, biedt op maat gesneden zorg, begeleiding en dienstverlening waar u dat wilt. Of dat nu aan huis is, of op vakantie. Het gaat dan om begeleiding en zorg via een persoonsgebonden budget (PGB) of particulier betaalde begeleiding en zorg. Uw specifieke wensen en mogelijkheden worden in kaart gebracht en samen met u wordt een zorg en of handelplan (al dan niet met werk doelen) opgesteld.

Wij zoeken samen met u naar de best passende begeleiding en of zorg. Daarnaast toetsen wij regelmatig de tevredenheid en zijn wij altijd bereikbaar voor vragen en of opmerkingen.